رئیس انجمن مامایی: مادر باردار بدون متولی است

مثبت اندیشی تلگرام نی نی سایت ناهید خداکی روز یکشنبه اظهار نمود ؛ در زمان حاضر هزار مامای فعال داریم که پنج هزار تن از این شمار جویای کارند و می توان از این نیروها برای ارائه خدمات به زنان باردار استفاده کرد؛ نه اینکه مراقبان سلامت کار ماماها را انجام دهند وی با بیان اینکه جامعه مامایی با منطق و صبورانه مطالباتشان را مطرح می کنند اما صبر هم حدی دارد، ادامه داد در سلامت دنیا ماماها، خدمات مثبت اندیشی چیست سلامت بارداری ارائه می دهند، کارشناس بهداشت، خدمات عمومی و کارشناسان بیماری ها هم خدمات سلامت بیماری را عرضه می کنند؛ این در حالی است که در سلامت حال حاضر اصرار داریم تا همه خدمات را یک نفر ارائه دهد که درست نیست دبیرکارگروه سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به اجرای طرح تحول بهداشت یا طرحی برای حاشیه شهرها که همزمان با طرح تحول سلامت در اردیبهشت جملات زیبا درباره مثبت اندیشی ماه سال آغاز شد، اشاره کرد و گفت یک نگرانی بزرگ در جامعه مامایی به وجود آمده است و آن اینکه چرا طرح مراقب سلامت برای مراقبت و رسیدگی به زنان باردار به اجرا گذاشته شد وی در ادامه چنین توضیح داد با این طرح، مادران باردار بدون متولی شده اند؛ چرا که یک کارشناس که اعات کافی در حوزه مامایی ندارد به عنوان مراقب سلامت و به جای ماما باید از مادران مراقبت کند وی تصریح کرد تا از مثبت اندیشی در قرآن روش های مختلف سعی کردیم که این مشکل و موضوع مراقب سلامت را به گوش مسئولان اجرایی برسانیم که چرا ماما از طرح های بهداشتی حذف شده اند و مادر باردار بدون متولی مانده است و اینکه آیا مراقب سلامت تمام اعات در خصوص زنان باردار را دارند؟ خداکی ادامه داد کسی باید خدمات به زنان باردار را ارائه دهد که هم دارای پروانه کسب باشد و هم اینکه عضو سازمان پزشکی باشد تا زمانی که خطایی صورت گرفت اثرات مثبت اندیشی به راحتی از سوی سازمان پزشکی رسیدگی شود وی خاطرنشان کرد ازا ین رو این اقدام بسیار خطرناک است که مراقب سلامت به جای ماما این خدمت را بدهد؛ ضمن اینکه هویت حرفه ای ماما نیز تهدید می شود و مغایر با قانون پزشکی است و می تواند برای خانواده ها به ویژه زنان باردار مشکل ساز باشد رئیس انجمن مامایی گفت با اجرای این طرح، زنان باردار مجبورند به مراکز و پایگاه های سلامت مراجعه کنند مثبت اندیشی روانشناسی و از کارشناسی خدمت بگیرند که این کارشناس به همه، خدمات سلامت ارائه می دهد و این موضوع علاوه بر صرف هزینه های بالا، مشکلاتی را برای آنان به وجود می آورد وی تصریح کرد طرح مراقب سلامت که به مادران باردار خدمات می دهد، دارد نیست و می تواند مادر را در معرض خطر مرگ قرار دهد رئیس انجمن مامایی گفت اگرچه به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، دان و آموزش پزشکی اعتراضاتی در این زمینه داشته تکنیک های مثبت اندیشی ایم اما مثمر ثمر نبوده و چندین بار برای ملاقات با وزیر بهداشت اقداماتی صورت گرفته است که هنوز نتوانستیم این ملاقات را برقرار کنیم دبیرکارگروه سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود ماما چون یک حرفه شناخته شده است بهتر می تواند به مادران باردار خدمات ارائه دهد به همین علت باید در پایگاه های بهداشتی ، ماما هم فعالیت کند منبع ایرنا


رئیس انجمن مامایی: مادر باردار بدون متولی است

which_wordpress_blog: 
https://mjeanss.wordpress.com/?p=41|||142368109