۹ علامتی که نشان می‌دهد مصاحبه‌ کاری شما افتضاح بوده است

بی اهداف رشد شخصی مهارتی در مصاحبهشغلی، تجربهواقعا وحشتناکی رقم خواهد زد من است حرفی بزنید که نتیجهکل گفتگوی شما را معکوس کند! ضمن این که اان دارد سهوا به مصاحبه گر توهین کنید یا سوالی را که نباید بپرسید، بگویید مطمئنا اصلا تجربهشیرین و لذت بخشی نیست! با این حال قطعا مهم است که بدانید چه زمانی مصاحبهکاری شما خوب پیش نرفته است دانستن این موضوع ک خواهد کرد تا استراتژی های شکست خوردهخود را تشخیص داده و مصاحبهبعدی خود را بهبود دهید البته مشاهدهچند مورد حاضر در این فهرست همیشه به معنای بد پیش رفتن مصاحبهشما نیست رشد فردی pdf چرا که هر مصاحبه گری رویکرد متفاوتی دارد به هر حال، در حالت کلی وجود چنین علایمی می تواند نشان دهد که جلسهمصاحبه موفق نبوده است ۱ مصاحبه گر شما با زبان بدن ارتباط برقرار نمی کندمصاحبه گر شما به ندرت لبخند می زند یا در طول بحث سرش را خیلی کم تکان می دهد ضمن این که من است دست به سینه نشسته و تنها به نقطه ای خیره شود تمام این ها می توانند نشانه های بدی باشند البته شاید این حرکات به این علت باشد که مصاحبه گر شخصیت خشک و عبوسی دارد قطعا چنین احتمالی اان پذیر است ضمن این که من است شما نتوانسته باشید رشد و توسعه فردی وی را تحت تاثیر قرار دهید تا حالت خاصی در چهرهاو مشخص شود ۲ آن ها فقط سوالات ساده می پرسنددر این حالت من است شاد و خندان از جلسه مصاحبه بیرون بیایید چرا که مسئول استخدام هیچ سوال ترفندی و سختی از شما نپرسیده است با این حال، احتمال دارد مشکوک شوید که این فقط ظاهر ماجرا بوده است

البته این موضوع علامت بزرگی نیست من است مصاحبه گر به این منظور از سوالات اصلی فراتر نرفته است تا وقت شما را تلف کند ۳ مصاحبه زودتر از حد موعد تمام شودمصاحبهشغلی می تواند تجربهخسته کننده ای باشد، بنابراین من است از رشد شخصی چیست این که جلسه را زود ترک کرده اید، احساس خوبی داشته باشید یا این مورد را نشانه ای بر رد صلاحیت خود در نظر بگیرید با این حال، اگر مصاحبهشغلی شما تنها ۱۵ دقیقه طول کشید، این احتمال وجود دارد که مصاحبه گر قصد داشته است تا همه چیز با بالاترین سرعت من پیش رود ۴ در مصاحبه، اعات خاصی در مورد شغل یا شرکت به شما داده نمی شودتقریبا می دانید که وقتی مسئول استخدام در مصاحبه شروع به صحبت دربارهقدرت اجرایی، منافع، سیاست های شرکت و پرداخت کرد، احتمالش زیاد است که مصاحبه را خوب پیش برده باشید برعکس، اگر چنین کتاب رشد فردی اعاتی به شما داده نشد، احتمال ناموفق بودن مصاحبه وجود دارد و دوباره این شرکت را نخواهید دید!۵ در جلسه، هیچ گونه شواهد و مدارکی از شما خواسته نمی شودشاید اعتماد به گفته های شما در خصوص تجارب و دستاوردهای قبلی، در وهلهاول خوب به نظر برسد با این حال، درخواست مستندات و شواهدی که صلاحیت یک متقاضی را تایید کند، نشانهامیدوارکننده ای به نظر می رسد اگر در مصاحبه، چنین مواردی از شما خواسته نشد، می تواند به این معنا باشد که شرکت قصد ندارد روی شما به عنوان یک نیروی کار ریزی کند ۶ شما هیچ سوالی نمی پرسیددر تعریف رشد فردی یک جلسهمصاحبه، بسیار مهم است که فهرستی از پرسش های انه را به صورت آماده در ذهن خود فراهم کرده باشید البته قرار نیست سوالی بپرسید که شانس قبولی در مصاحبه را صفر کند ضمن این که نمی خواهید از پرسیدن هر گونه سوالی چشم پوشی کنید اگر سوال مناسبی در جلسه مطرح نکنید، هیچ تاثیری که نشان دهد به این جایگاه شغلی علاقه دارید یا نسبت به آن جدی هستید، نشان نخواهید داد و دیگران هم تحت تاثیر شما قرار نخواهند گرفت ۷

مصاحبه گر شما نگاهش مدام روی صفحه استاگر مصاحبه گر شما دائم به یا صفحه نگاه می کند، اصلا نشانهخوبی جیم ران نیست شاید از نظر او شما یک متقاضی رد شده! هستید و حالا لحظه شماری می کند تا زودتر اتاق او را ترک کنید در واقع، آن ها با این اقدام بی ادبانهخود، سعی در پنهان کردن این حقیقت دارند که شما از نظر آن ها خسته کننده هستید ۸ از روند پیگیری و خبر کردن شما صحبتی نمی شودالبته این اان وجود دارد که قصد و نیت مصاحبه گر این باشد که با مشخص نکردن این امر، ملزم به پیگیری شما نشود با این حال، قطعا نشانهخوبی نیست که مدیر استخدام شما را در جریان روند پیگیری قرار ندهد یا حتی اشارهمبهمی به آن نکند در واقع، اگر یک مدیر، برنامه رشد فردی واقعا قصد استخدام شما را ندارد چرا باید فرآیند پیگیری را برای شما توضیح دهد؟۹ احساس ناجوری در درون خود دارید!در مواقعی مصاحبه روی کاغذ خوب پیش رفته است، با این حال شما هنوز هم احساس ناخوشایندی دارید شاید این حالت نوعی واکنش عصبی باشد اما این احتمال هم وجود دارد که مصاحبه آن طور که باید خوب نبوده است در مجموع مهم نیست و نگران نباشید با خراب کردن یک مصاحبهشغلی دنیا به آخر نمی رسد کافی است تا تکنیک های حضور در جلسهمصاحبه را تمرین کنید تا در نهایت نتیجه به نفع شما تمام شود


۹ علامتی که نشان می‌دهد مصاحبه‌ کاری شما افتضاح بوده است

which_wordpress_blog: 
https://phpandmysqltr.wordpress.com/?p=80|||142420248