راهکارهای ژنتیک برای زوج‌های بی‌فرزند

درمان خانگی سرماخوردگی کودکان خانواده ها علاوه بر آنکه می خواهند نابارور نباشند، تمایل به داشتن فرزند سالم دارند علم به واسطه مشاوره به هر دو موضوع مرتبط است ما در یک روش ثابت و قابل تکرار برای همه افراد و مشکلات نداریم چون علم ، علمی بسیار پیچیده است و انسان نیز یک موجود با ارگانیسم بسیار پیچیده است اینجا وظیفه علم آن است که به زوجین و خانواده ای ک کند که خواستار داشتن فرزند و آن درمان سریع آبریزش بینی هم فرزندی سالم هستند و از طرفی با علم پیچیده نیز آشنا نیستند شجره نامه، سابقه رسم شده ازدواج ها و تولدها، بیماری و حالات و صفات خاص در یک خانواده در چند نسل، متوالی است در شجره نامه، صفات غیر طبیعی، ناهنجاری های ژنی و بیماری ها ثبت می شوند اگر در این مرحله مشکل زوج، مرتبط با تشخیص داده شود، انجام آزمایش پیشنهاد می شود که نوع آزمایش درخواستی با توجه به درمان فوری و سریع سرماخوردگی / راهنمای جامع درمان سرماخوردگی در کودکان و بزرگسالان علایم و یه های شجره نامه متفاوت می باشد با دو روش بر روی افراد تأثیر می گذارد؛ یا مستقیماً بر روی ناباروری افراد تأثیر می گذارد مثل زمانی که یک وزوم در خانمی کم و یا در ی اضافه می شود و منجر به عدم تولید اسپ در آن و یا عدم تولید تخ در خانم می شود و نهایتاً سبب ناباروری آنها می گردد اینجاست که این مشکل را تشخیص می دهد و مواقعی نیز وجود دارد که افراد واقعاً درمان سرماخوردگی با جوشانده نابارور نیستند، یعنی توانایی فرزندآوری را دارند اما دارای مشکلی هستند که می توان از طریق آن را تشخیص داد که در اینجا همه افراد خانواده، گذشته، شواهد بیماری و سلامت افراد در یک شجره نامه رسم و ثبت می شود شجره نامه حداقل در سه نسل ثبت و رسم می شود من است فرد مراجعه کننده جهت دری مشاورۀ در ظاهر سالم باشد اما بخش هایی از بیماری نسل های قبل از خود را به صورت مصرف داروهای سرماخوردگی نهفته با خود به داشته باشد که خود فرد از آن بی اع است، بنابراین نیاز به رسم شجره نامه توسط مشاوره و تحلیل آن ضرورت می یابد هر صفتی که در ما انسان ها وجود دارد بنوعی آن را از نسل قبل از خود گرفته ایم که یا به صورت مستقیم و روشن در ما بروز می کند و یا به صورت نهفته در ما وجود دارد در موارد کمی نیز صفتی در ما وجود دارد که به صورت خود به خود و برای بار اول در ما ظهور راهنمای جامع درمان سرماخوردگی در کودکان و بزرگسالان پیدا کرده است و صفتی جدید می باشد اگر در خانواده ای سالم، تولد فرزندی معلول وجود دارد و این معلولیت یک یا چند بار تکرار شده است، اگر سابقۀ معلولیت در خود فرد به صورت عمده و یا خفیف وجود دارد و یا سابقه تکرار یک بیماری معمولی که به شکلی غیر معمول در خانواده دیده می شود همچون کم شنوایی که در افراد بالای و سال امری طبیعی و در یک کودک و یا نوجوان امری غیر طبیعی درمان گیاهی سرماخوردگی به شمار می رود، همگی نیازمند انجام مشاورۀ و تشخیص از این طریق می باشند در برخی موارد، افراد دچار مشکلهستند و این اختلالدر آنها به قدری شدید است که قادر به تولید مثل نیستند و گاهی اوقات این معلولیت ها علاوه بر ایجاد معلولیت های ذهنی و حرکتی در تولید مثل هم سبب اختلال می شوند و شاید بتوان گفت که بیولوژیک آنها به گونه ای طراحی شده است تا بیماریرا به نسل بعد سرماخوردگی چیست از خود منتقل نکنند در این میان برخی بیماری هایوجود دارند که شدت آنها آنقدر بالا نیست که در ظاهر، تولید مثل را دچار اختلال کنند اما اگر این تولید مثل اتفاق بیفتد، منجر به بروز معلولیت می شود ما با تشخیصقبل از لانه گزینی جنین و با استفاده از روش های ک باروری، میان جنین هایی که تشکیل می شوند، بررسیانجام داده و جنین مبتلا را کنار می گذاریم و آن جنینی را که درمان فوری و سریع سرماخوردگی هم از نظرسالم است و هم قرار نیست سقط شود را انتخاب می کنیم و به این صورت از طریق علم به نوعی با یک میانبر، مسیر را کوتاه کرده و به خانواده این فرصت داده می شود تا اان بارداری و فرزند سالم را داشته باشد در جابه جایی های وزومی، اان سقط رر به میزان مساوی برای زن و وجود دارد

به طور مثال ی جابجایی وزومی دارد و بالطبع همسر وی جنین را سقط می کند، زیرا از این جابه درمان فوری و سریع سرماخوردگی / راهنمای جامع درمان سرماخوردگی در کودکان و بزرگسالان جایی وزومی، جنین غیر طبیعی تشکیل می شود، یا منجر به ناباروری، سقط رر و یا تولید فرزند معلول می شود که در اینجا می توان گفت، عامل انه در این امر دخیل بوده است از لحاظ بیماری های وزومی میان ما و سایر های دنیا تفاوت چندانی وجود ندارد در ما، آمار بیماری های وزمومی همچون سند دان و جابه جایی های وزومی مشابه به آمار جهانی است یعنی بیماری های وزومیهستند اما ارثی درمان سرماخوردگی در تابستان نیستند و می توان گفت چیزی در بدن فرد بیمار کم و زیاد شده است اما از پدرد و مادر و نسل قبل از وی به ارث نرسیده است گروهی از بیماری ها هستند که بیماری های تک ژنی می باشند که در آزمایشگاه مولکولی تشخیص داده شده و به دو دسته غالب و مغلوب تقسیم می شوند نوع مغلوب این گونه بیماری ها در ما شیوع بالاتری دارد از جمله آنها می توان به بیماری هایی چون تالاسمی، ناشنوایی درمان سرماخوردگی با طب سنتی و نابینایی های ارثی و بیماری هایی از این دست اشاره کرد با و جود اانات و روش های جدیدموجود در در دان ناباروری حتی اگر ازدواج فامیلی هم صورت بگیرد، ما می توانیم از آنها مراقبت کنیم، پس چنانچه زوجی، ازدواج فامیلی انجام دادند، توصیه ما این است که قبل از اقدام به بارداری، حتماً یک مشاورۀ انجام دهند دکتر سعید رضا غفاری - متخصص پزشکی/ مهر منبع جام جم آنلاین


راهکارهای ژنتیک برای زوج‌های بی‌فرزند