تأثیر ارزهای رمزپایه بر انسان‌ و هیجانات انسانی، بیشتر از حد تصور است

های تشخیص بیماری ام اس یا زپایه هم مانند بسیاری دیگر از های در حال ظهور، اغلب به دلایل مختلف به عنوان عامل اختلال در نظر گرفته می شوند مدافعان معتقدند که های زپایه معاملات مالی را تغییر خواهند داد و بر نظم اجتماعی تأثیر خواهند گذاشت در همین حال بر این باورند که های دیجتال یک حباب بزرگ ایجاد می کنند و به عنوان مثال برای مؤسسات مالی بی اعتمادی بیشتری به وجود خواهند آورد هر فردی من است به هر کدام از این دیدگاه ها گرایش داشته باشد و این امری طبیعی است؛ اما موضوع واضح این است که در دنیای امروز به دشواری می توانیم تأثیری را که بوروکراسی یا مراحل طولانی اداری در دنیا به وجود آورده اند، نادیده بگیریم؛ به خصوص وقتی که نحوهدرک ما از و نوع رفتار و احساسات ما نسبت به آن را تحت تأثیر قرار می دهند مجموعه مقالات قسمت اول زیر ذره بین؛ زنگاری شده چرا و چگونه داروهای بیماری ام اس متولد شد؟ قسمت دوم زیر ذره بین؛ بررسی ساختار فنی و قسمت سوم نقاب ساتوشی ناکاموتو بر چهره چه کسی است؟ قسمت چها بلاک و کاربرد آن در حوزه های مختلف فهم دشوار و پیامدهای روانی آن زیاد استهمهانواع ها و در یک تعبیر عمومی تر، همه ها کاملا غیر طبیعی نیستند؛ با این حال ارائهتعریفی دقیق از آن ها از هر نقطه نظری که بخواهیم بنگریم، باز هم دشوار است ما در اینجا نمی خواهیم وارد بحث تعاریف مختلف ارائه شده توسط کارشناسان این زمینه شویم بگذارید در این گزارش فرض را بر این تعریف استوار کنیم که صرفا ابزاری است که ما از طریق آن می توانیم به طور مؤثر در مورد کالاها و خدمات در هر مقیاسی و اساسا هر شرایطی، دادوستد کنیم البته چنین تعریفی بسیار محدود است و همهمسائل را در بر نمی گیرد؛ مسائلی مانند نابرابری ثروت، واقعیت های سیاسی که دائما نهادهای بیماری ام اس درمان دارد مالی را شکل می دهند، تفاوت های ظریف در دنیای تجارت، مبادلات، و سایر موارد با این حال، آنچه می توانیم از مفهوم کلی درک کنیم این است که روی هر یک از افراد این سیاره، در یک یا چند مورد تأثیر می گذارد ما همواره در مورد صحبت می کنیم، برای آن کار می کنیم، آن را برای موارد مختلفی خرج و مصرف می کنیم و سعی داریم آن را ذخیره کنیم این روندها همانطور که احتمالا انتظار داشته باشید، پیامدهای بزرگی بر روانشناسی انسان دارند به عنوان مثال، ثروتمندان در قیاس با سایر اقشار، اغلب به عنوان افرادی شناخته می شوند که حس همدردی کمتری با انسان های دیگر دارند های اثرات متفاوت و همینطور مشابهی ایجاد می کنند های زپایه، همانطور که از اسم آن ها بی آید، با وجود تفاوتشان با ف های سنتی و و شیوه ای که مورد استفاده قرار می گیرند، همچنان به عنوان شکلی از بیماری ام اس و ازدواج مطرح هستند در مورد تأثیر بر روابط رفتاری و روانشناختی، می توانیم بگوییم های تأثیراتی مشابه و های سنتی بر رفتار، احساسات و رفتارهای انسانی افراد می گذارند مواردی مانند انباشت و ذخیرهسایه یا به حداکثر رساندن آن، اهدافی هستند که برای سایه گذاران در عرصههای زپایه در مقطع ف کمی جاه طلبانه می نمایند افرادی که دارایی های خود را صرف سایه گذاری در زمینههای زپایه کرده اند، ه به بالا و پایین شدن و اتریوم به عنوان مثال، نوسانات زیادی در سود و زیان خود تجربه خواهند کرد با این حال، های زپایه به وضوح دارای تفاوت هایی با سنتی هستند مفهوم ذاتی های و شالودهاصلی آن ها تاحدودی به معنای اختلال در نظم اجتماعی ف و نحوهاداره مؤسسات مالی است؛ این ها به نوعی دنبال کنندهمفهوم م برای م هستند و همین نگرش می تواند باعث حذف برخی مؤسسه ها و مراکز انواع بیماری ام اس با کیفیت عملکرد پایین شود؛ مؤسساتی که در مواردی مانند فساد اداری یا طرح های زیاده خواهانه دست داشته اند به هر سوی، های زپایه در نزد برخی با این اختلال ها بیگانه نیستند برای نمونه، حذف واسطه ها در هستهاین تکنولوژی جدید است و همین موضوع تضمین می کند که هر تراکنشی، نامرئی و غیر قابل رؤیت و همینطور غیر قابل جایگزینی یا تغییر است

های زپایه نیز تحت تأثیر روانشناسی انسان قرار دارند همزمان با اینکه های زپایه بر روانشناسی و رفتار ما تأثیر می گذارد، خود نیز تحت تأثیر انسان ها قرار می گیرند برپایه آنچه پژوهشی توسط به ما نشان داده است، اثرات روانشناختی زیادی وجود دارد که به حرکات های زپایه ک می کند به عنوان مثال، ترس از دست دادن سایه یا شکست در سایه گذاری، اغلب م را به سایه گذاری در مؤسساتی سوق می دهد که من است واقعا درخور یا حرفی عواقب بیماری ام اس برای گفتن نداشته باشند این همان مفهومی است که درصد قابل توجهی از رسانه های اجتماعی را نیز در سیطرهخود دارد در عصر ، روی م به طور ویژه ای سایه گذاری می شود؛ برای اینکه بخواهند بیشترین و بهترین اعات را از هر منبعی که می توانند، به دست بیاورند وقتی که همین روند را به اوراق تعمیم دهیم، یک مقالهساده که احتمالا گزارش دهندهتغییری مثبت در جایی است، می تواند تأثیر زیادی در سایه گذاری های جدید در یک سکه یا شرکتی خاص داشته باشد و باعث افزایش یا شهرت آن در عرض چند شود به طور مشابه، های زپایه تحت تأثیر اظهارات برخی اشخاص یا نهادهای قدرتمند، به طور چشمگیری دستخوش یا حتی شکست شده است برای مثال، هنگامی که شایعاتی در مورد تصمیم کرهجنوبی برای ممنوعیت خریدوفروش های زپایه در ها قوت گرفت، بسیاری از افرادی که روی سایه گذاری کرده بودند، درمان بیماری ام اس گرفتار ترس و شوکی شدید در مورد سقوط و از میان رفتن سایه شان شدند بدیهی است که انسان ها هم روی عل مربوط به تحولات های زپایه تأثیر می گذارند و به نوبهخود، از آن عل تأثیر می پذیرند این همان روندی است که در سنتی و معاملات متداول همواره وجود داشته است از همین رو، چندان بیراه نخواهد بود اگر گمان کنیم های زپایه همچنان بر تأثیر خود روی انسان ها حتی به روش هایی دور از انتظار ادامه خواهند داد تا اینکه دیگر قادر به درک آن نباشیم به عنوان مثال، برخی بر این باورند که های زپایه ما را در قیاس آنچه در سایر ها رخ می دهد، بیشتر به خود واه می کنند تأثیر های زپایه هنوز به خوبی درک نشده است جنبهشگفت انگیز تکنولوژی هایی که ناگهان پدیدار می شوند این است که ما اغلب دقیقا نمی دانیم آیا آن ها باعث ایجاد مشکل خواهند شد یا خیر؛ حتی اگر زمان اندکی علت بیماری ام اس از آغاز به کارشان گذشته باشد، نمی توانیم به این سؤال پاسخ دهیم های زپایه راه دیگری برای انجام معاملات مالی پیش روی ما گذاشته اند و اختلال آن ها در امور مالی هم ا واضح است؛ اما تأثیر آن ها بر روانشناسی و رفتار انسانی هنوز در حال شکل گیری است تنها چیزی که به قطع می توانیم بگوییم این است که های زپایه کماکان گسترش خواهند ی و تأثیراتشان بر انسان ها مورد بحث و توجه خواهد بود برای روشن شدن ابعاد مختلف جریان، پژوهش های بیشتری باید در این زمینه انجام شود بیشتر بخوانید تبلیغات مربوط به های را ممنوع می‌کند بزرگترین میلیاردرهای جهان از چه راه‌هایی به ثروت رسیده‌اند استفاده از دستگاه استخراج برای تامین گایش منزل ۶۰ ثانیه از تعدیل داردهای ۸۵ گانه یی تا احتمال خرید برودکام توسط هشدار نهادهای ناظر مالی موجب کاهش بهای شد


تأثیر ارزهای رمزپایه بر انسان‌ و هیجانات انسانی، بیشتر از حد تصور است