چرا تغییرات سازمانی مایکروسافت کاربران غیر ویندوز را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد

در عواقب بیماری ام اس دورانی نه چندان دور، مأموریت مایکروس حول محور های شخصیدر ادارات یا خانه ها در گردش بود و دسترسی هر فرد به یک شخصی و نفوذ در هر جنبه از زندگی کاربران از اهداف پیشین این شرکت محسوب می شد با این حال، در حال حاضر های شخصی دیگر پرکاربردترین ها به حساب نمی آیند و دستگاه های منفرد و ثابت دسکت از مدت ها پیش دیگر تعریف کنندهرایانش شخصی برای افراد نیستند تجربه های ا واقعیت نایدار و متصل به همی محسوب می شوند که در میان دستگاه ها، عامل ها، یکیشن ها و فضای فیزیکی در حرکت هستند در ۱۰ سال اخیر که این واقعیت جدید رایانشی به وسیله های مصرفی و اتصال پرسرعت شکل گرفت، شرکت هایی نظیر مایکروس مشغول ساخت زیرساخت های مبتنی بر فضای ابری بودند تا تجربه های ازهم گسیختهکاربران را منسجم و یکپارچه کنند مقاله های مرتبط مایکروس برای دنیای فراتر از آماده می شودمایکروس با پروژه فضای ابری را به عاملی فراگیر تبدیل می کند مایکروس با تغییرات سازمانی جدید خود فضای ابری، و رایانش لبه ای را در خط مقدم تشکیلات علت بیماری ام اس سازمانی اش قرار می دهد؛ با این هدف که بتواند به مدیریت یک فضای ابری و عظیم به عنوان عاملی چند پلتفی بپردازد که به نحو بهینه تری تجربه های کاربران را اان پذیر و تسهیل می کند؛ این مسئله همچنین کاربران را از طریق دستگاه های متصل مصرفی و دستگاه های اینترنت اشیاء که به نحو فزاینده ای آن ها را احاطه کرده است، تحت تأثیر قرار می دهد تغییرات سازمانی با هدف نوآوری برای مصرف کنندگانپلتف های و فضای ابری به ی اسکات گوتری، نائب رئیس اجرایی فضای ابری و سازمانی مایکروس و تجارب و دستگاه ها تحت هدایت راجش جا، نائب رئیس اجرایی گروه محصولات، گروه های مهندسی جدید مایکروس به حساب می آیند تمرکز مایکروس بر فضای ابری و اقدام تازه ای به حساب نمی آید در کنفرانس بیلد ۲۰۱۷ ساتیا نادلا، مدیرعامل ردموندی ها، به صورت علنی شعار اول ، اول ابر را به اول ابر، اول تغییر داد ما در حال جابه جایی از دنیای امروزیِ اول ، اول ابر به دنیای جدیدی هستیم که قرار است از یک فضای ابری و یک لبه ساخته شود این دنیا دربارهیک بیماری ام اس درمان دارد دستگاه یا یک الگوی یکیشنی برای یک دستگاه نیست این تجربهکاربری قرار است تمام دستگاه های شما را در بر بگیرد شرکت هایی نظیر تلاش دارند تا کاربران را درون اکو های واحد محصور کنند؛ اما حقیقت این است که اغلب کاربران - هم مصرف کنندگان و هم افراد حرفه ای روزانه در محل کار و زندگی خود به طور مرتب در میان دستگاه ها و اکو ها جابه جا می شوند سایه گذاری های ابری مایکروس، آفیس ۳۶۵، مایکروس گراف، پروژه ، رایانش لبه ای و اقداماتی در جهت آسان سازی، حمایت و افزایش بهره وری تجربه های و در حال حرکت کاربران محسوب می شود این تغییرات سازمانی به معنی حذف محدودیت ها در ارائهنوآوری برای مشتریان است نادلا می گوید مایکروس باید از نیازهای نامعلوم و برآورده نشدهمشتریان آگاهی داشته باشد ما نمی توانیم اجازه م محدودیت های سازمانی سد راه نوآوری برای مشتریانمان شوند فضای ابری و کاربرانفضای ابری مایکروس را می توان به عنوان یک ابر عاملِ اتصال دهندهاکو ها، یکیشن ها و تجربه های کاربری در نظر انواع بیماری ام اس گرفت هستهمأموریت ابری مایکروس به راهبرد پیشین این شرکت در قبال شبیه است؛ با این تفاوت که مقیاس بسیار گسترده تری را شامل می شود و با دنیایی به هم پیوسته از دستگاه ها و پلتف های مختلف تناسب دارد

در زمانی نه چندان دور، عامل و پلتفی مخصوص رایانش شخصی برای کاربران و توسعه دهندگان بود؛ اما به تدریج با ظهور اینترنت، پلتف های و یکیشن ها و خیزش دستگاه های رایانش محیطی نظیر آمازون اکو، رایانش شخصی و توسعه دهندگان در طیفی از انواع دستگاه ها و پلتف ها پراکنده شدند هدف مایکروس با ، ساخت عاملی بود که بخش زیادی از توسعه و رایانش شخصی در آنجا اتفاق بید ا این شرکت با فضای ابری در پی دستیابی به همین هدف است متأسفانه فضای رقابتی به وجودآمده موجب شد به جای آنکه پلتف پیش فرض رایانش شخصی به شمار برود، تنها به یک انتخاب در میان پلتف های مختلف دیگر تبدیل شود در نتیجه، موقعیت فضای ابری مایکروس از طریق روش های مختلفی در حال تثبیت است تا ری باشد که در آن تجربه های کاربران ، آی اواس و از طریق داروهای بیماری ام اس روش های مختلف در سطوح گوناگون مدیریت یا اجرا شود اتصالاتی که پیوند می خورندآفیس ۳۶۵ مجموعه ای مبتنی بر فضای ابری از ابزارهای بهره وری چند پلتفی به یک تأیید اعتبار واحد است که حصار بین بهره وری کاری و شخصی را از میان بی دارد مایکروس گراف تجربه های چند پلتفی کاربران و آفیس ۳۶۵ را به یکدیگر پیوند می دهد تا در میان دستگاه ها پیوستگی به وجود بیاورد پروژه پشتیبانی چندپلتفی و مبتنی بر فضای ابری را به منظور حفظ تجربه های یکیشن در میان دستگاه ها فراهم می آورد؛ نظیر تداوم پخش موسیقی از یک در کنسول پلتف ابری مایکروس آژور می تواند بخش سمت یکیشن های آی اواس، و را اجرا کند مدیریت دستگاه مایکروس پشتیبانی فراگیر و جامعی برای دستگاه های آی اواس و ارائه می دهد کورتانا، دستیار چندپلتفی و مبتنی بر فضای ابری مایکروس به شناخت کاربران در سناریوهای سازمانی و شخصی و در میان دستگاه های مختلف می پردازد این سرویس های مبتنی بر فضای ابری که تجربه های کاربر را مدیریت می کنند، اغلب برای مصرف درمان بیماری ام اس کنندگان دستگاه محور غیر قابل مشاهده هستند سایه گذاری های مایکروس در رایانش لبه ای و تیم تجارب و دستگاه ها در نهایت قدرت رایانش ابری را در دستگاه های شخص اول و ثالث کاربران آشکار خواهد کرد ادامه زندگی در لبه تغییرات سازمانی مایکروس، و رایانش لبه ای را در اولویت قرار می دهد رایانش لبه ای به مفهوم فرآیندی است که در آن داده ها در نقطه ای نزدیک به همان محل دری در تجمیع و تحلیل می شوند به عبارت دیگر، رایانش لبه ای شیوه ای از بهینه سازی های رایانش ابری به وسیلهانجام پردازش داده در لبه و نزدیک به منبع داده است در این روش به وسیلهتحلیل و تولید دانش، ارتباطی لازم بین حسگرها و مراکز دادهمرکزی یا نزدیک به منبع داده، کاهش می یابد تیم تجارب و دستگاه ها که وظیفه القای تدریجی محصولی یکپارچه در سراسر دستگاه ها و تجربه های کاربر نهایی مایکروس را بر عهده دارد ، در توسعهدستگاه ها و تجارب ن افزاری در لبهفضای ابری مایکروس برای کاربران مؤثر واقع خواهد شد این تیم به سختی تلاش خواهد کرد بیماری ام اس و ازدواج تا ، آفیس و یکیشن ها و دستگاه های شخص ثالث را در قالب تجربه ای فراگیر از مایکروس ۳۶۵ ارائه دهد علاوه بر این، های قدرتمندی نظیر اسنپدراگون ۸۳۵ کوالکام در پیوستگی با های پرسرعت نسل چها و نسل پنجم در آینده ، آغاز چشم انداز مایکروس از آینده نگرانه ای هستند که می تواند مفهوم کاربر را درک کند و پشتیبانی فعالانه از وی به عمل آورد

برای رسیدن به این هدف، هری شوم، سرپرست تیم و پژوهش در مایکروس، را در میان طیف محصولات این شرکت توسعه می دهد تیم جدید ادراکات و واقعیت ترکیبی با هدایت الکس کیپمن خالق هولولنز، گفتار، تصویر، واقعیت ترکیبی و دیگر توانایی های ادراکی و هوش محدوده ای را فراهم می کند تیم فضای ابری و با به پیش راندن انسجام پلتف در سراسر فضای ابری، رایانش لبه ای و از جمله سرویس های سطح بالای ادراک، دانش و شناخت، این عناصر را با یکدیگر پیوند می دهند در نهایت، سایه گذاری های مایکروس در اینترنت اشیاء که از میلیاردها دستگاه متصل به هم از وسایل نقلیه و های تا های همیشه متصل و تشخیص بیماری ام اس های پشتیبانی می کند، ری به وجود می آورد که تمام پلتف ها را در بر می گیرد و تجارب کاربر را در آنچه یک دنیای رایانش محیطی نامیده می شود، مدیریت می کند پیش به سوی آینده دیگر هستهاصلی مایکروس برای رایانش شخصی را تشکیل نمی دهد و در عوض فضای ابری، و رایانش لبه ای ا این وظیفه را بر عهده دارند هرچند کماکان برای مایکروس عنصری حیاتی محسوب می شود؛ اما موجودیت آن به عنوان عاملی در کنار دیگر رقبایی که توسط ابر عامل و پلتف توسعه پشتیبانی می شوند، حفظ خواهد شد و به عنوان سخن آخر، تغییرات سازمانی اخیر مایکروس، این شرکت را با چشم انداز امروزی اول ابر، اول در یک راستا قرار می دهد بیشتر بخوانید نسخه پیش‌نمایش آفیس برای کاربران تجاری منتشر شد دیت بزرگ با نام آوریل روز دوشنبه منتشر می‌شود مایکروس رونمایی از سری جدید محصولات در آینده نزدیک را تایید کرد افزایش ۳۵ درصدی سود خالص مایکروس در فصل گذشته به‌لطف سرویس‌های ابری آیتونز به‌صورت رسمی به مایکروس استور اضافه شد


چرا تغییرات سازمانی مایکروسافت کاربران غیر ویندوز را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد